Trà Cành Shan Tuyết

1.280.000 

Nguồn gốc Trà Cành Shan Tuyết: Bản Bẹ, Tà Xùa

Độ cao: 1500m-1700m

Khối lượng: 100g

Màu sắc nước:

Thành phần: Cành cây trà Shan Tuyết 80 – trên 200 năm tuổi, thu hái vào mùa thu