Hiển thị 1–12 của 20 kết quả

Bạch Trà Shan Tuyết 


1 tôm, KL: 50gr -130gr
480.000 1.100.000 

Nhận mẫu dùng thử

Bạch Trà Shan Tuyết


1 tôm - KL 55gr
860.000 

Nhận mẫu dùng thử

Bạch Trà Shan Tuyết


1 tôm 2-3 lá, KL 35gr
800.000 

Nhận mẫu dùng thử

Bạch Trà Shan Tuyết


1 tôm; KL: 75gr
960.000 

Nhận mẫu dùng thử
880.000 

Nhận mẫu dùng thử

Hồng Trà Shan Tuyết


1 tôm 1 lá; KL 120gr
540.000 

Nhận mẫu dùng thử

Hồng Trà Shan Tuyết


1 tôm 1 lá; KL: 65gr
320.000 

Nhận mẫu dùng thử
Liên hệ

Nhận mẫu dùng thử
Liên hệ

Nhận mẫu dùng thử